Seniorrådets årsberetning 2021

01. februar 2022

I året 2021 har 2 punkter været dominerende for Seniorrådets arbejde:

  • Coronasituationen.
  • Valg til Seniorrådet.

Fra starten af 2021 var nedlukningen af samfundet på grund af corona pandemien så dominerende, at det var utroligt vanskeligt at arbejde med tiltag, der krævede samspil mellem forvaltningen, de politiske udvalg, seniorrådet og kommunens borgere. Til trods for denne særlige situation er det lykkedes at gennemføre alle Seniorrådets faste møder, men alene med indhold af det nødvendige. Altså har det udadvendte arbejde stort set været lagt i dvale, bortset fra arbejdet med tilrettelæggelse af Seniorrådsvalget, som blev gennemført på dagen for valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

I foråret 2021 vedtog Byrådet, efter ønske fra Seniorrådet, at seniorrådsvalget skulle afvikles som et fremmødevalg. Det betød en ny situation for forvaltningen, der nu skulle i gang med at tilrettelægge afviklingen af et seniorrådsvalg på de 10 valgsteder i kommunen. Valghandlingen ville både kræve ressourcer fra forvaltningen og frivillige valgtilforordnede, samt praktiske tiltag, så som udsendelse af valgkort, oplistning af valgtilforordnede og indretning af valglokaler. Seniorrådet takker forvaltningen, medarbejdere fra Sundhed og Omsorg, kommunikationsteamet, frivillige valgtilforordnede, lokalråd og foreninger for den store indsats i forbindelsen med Seniorrådsvalget. Valget blev således gennemført med succes.


Med udgangen af 2021 udløb dette Seniorråds valgperiode og jeg takker medlemmerne og rådets sekretær for samarbejdet gennem valgperiodens 4 år.

Harry Bengtsen

Du kan læse hele årsberetningen ved at klikke på linket her.