Seniorrådet i Odder Kommune

Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre. Seniorrådet kan i øvrigt – af egen drift – udtale sig om alle områder, der  vedrører ældre borgeres forhold til Odder Kommune.

Seniorrådet består af fem medlemmer, som vælges hvert fjerde år – samme år som kommunalvalget. Alle borgere over 60 år har stemmeret ved disse valg.

Seniorrådets medlemmer

Harry Bengtsen, formand
Harry Bengtsen, formand

Hanna Nissen, næstformand
Hanna Nissen, næstformand:

Børge Kristensen
Børge Kristensen

Henrik Thiesen

Jytte Groth
Jytte Groth