Seniorrådet i Odder Kommune

Seniorrådet i Odder Kommunes opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem ældre borgere og byrådet ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitik.

Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre. Seniorrådet kan i øvrigt – af egen drift – udtale sig om alle områder, der  vedrører ældre borgeres forhold til Odder Kommune.

Seniorrådet består af fem medlemmer, som vælges hvert fjerde år – samme år som kommunalvalget. Alle borgere over 60 år har stemmeret ved disse valg.

Seniorrådets medlemmer

Harry Bengtsen, formand

Harry Bengtsen, formand

 Børge Kristensen, næstformand

Børge Kristensen

Hanna Nissen

Hanna Nissen, næstformand

Henrik Thiesen

Henrik Thiesen

Jytte Groth

Jytte Groth

Suppleanter:

Poul Henning Jensen

Sonja Lottrup

Klavs Hansen

Forvaltningen

Majbritt Veise Blohm, Sundheds- og Omsorgschef (sekretær for Seniorråd)
Kontor: Sundhed & Omsorg, Vitavej 67 dør 4 (kontor v. indgang 69, parterre, lokale 0.03)
Mail: Majbritt.Blohm@odder.dk
Telefon: 29 20 96 75

Johanne Helboe Nielsen, Udviklingskonsulent (sekretær for Seniorråd)
Kontor: Ledelse og Udvikling, Odder Rådhus, Rådhusgade 3
Mail: johanne.nielsen@odder.dk
Telefon: 30 84 34 03

Sanela Ljeskovica, direktør
Seniorrådet beskæftiger sig med ældreområdet i hele kommunen, men mange af de relevante forvaltningsområder hører under direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Sanela Ljeskovica.
Mail: sanela.ljeskovica@odder.dk 
Telefon: 20 52 98 33

Udvalget for Sundhed og Voksne

Seniorrådet beskæftiger sig med ældreområdet i hele kommunen, men mange af de relevante sager hører politisk under Udvalget for Sundhed og Voksne.