Odder Seniorråd

Velkommen til Seniorrådet i Odder Kommune

Byrådet skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre. Seniorrådet kan i øvrigt – af egen drift – udtale sig om alle områder, der  vedrører ældre borgeres forhold til Odder Kommune.

Seniorrådet består af fire medlemmer, som vælges hvert fjerde år – samme år som byrådsvalgene. Alle borgere over 60 år har stemmeret ved disse valg.

Seniorrådets medlemmer: 

Annette Svenstrup

Annette Svenstrup 
Lystgårdsparken 3  
Boulstrup, 8300 Odder
Tlf.: 2164 7429
E-mail: a.svenstrup@boulstrup.dk

Præsentation: 
Som medlem af seniorrådet vil jeg arbejde for, at Odder Kommune til stadighed er en god kommune at bo i, også når man bliver gammel. Alle over 60 år skal sikres de bedste rammer for pleje og omsorg, når der er behov for det. Initiativer som ’Spisevennerne’, er rettet specielt til ensomme ældre, og er et resultat af seniorrådets arbejde. Seniorrådet er rådgivende for politikerne, men vi er også kritiske og kommer med nye ideer. Vi betragter os som de ældres vagthund. Det vil jeg være med til at sikre. 


Harry Bengtsen

Harry Bengtsen, næstformand 
Smedegade 19, Ørting
8300 Odder
Tlf. 7178 7215
E-mail: ah.bengtsen@gmail.com 

Præsentation:
Jeg har valgt at engagere mig i Seniorrådet bl.a. fordi jeg ønsker at have indflydelse på hvilke tilbud, der gives/ydes til borgere + 60 år i Odder kommune, uanset om man er frisk og rørig eller har behov for særlig støtte eller pleje.

Jeg vil have særlig opmærksomhed:

 • På kommunes budget for ældreområdet og pengenes anvendelse.
 • Ældreplejens organisation og funktion, herunder personalets faglige kompetencer og udvikling af disse.
 • Generelle tiltag til styrkelse af + 60 åriges fysiske og mentale tilstand.
 • Offentlig transport og trafiksikkerhed.


Svend-Erik Jensen

Svend-Erik Jensen 
Venneslaparken 180
8300 Odder
Tlf. 4279 6420                  
E-mail: svennejensen@live.dk

Præsentation: 
Jeg er et socialt og engageret menneske, som arbejder hårdt for det, jeg er valgt til at gøre og skaber gode løsninger. Jeg er klar til at samarbejde med alle for at opnå gode resultater. 
Jeg vil arbejde for, at vi får:

 • Mere hjælp til demente og deres familier
 • Bedre forhold for den syge
 • Mere aflastning til pårørende til demente og andre med livstruende sygdomme
 • Flere plejeboliger
 • Socialt samvær. Flere ordninger, hvor vi spiser sammen.
 • Aktiv og livsglad hverdag.
 • En indsats for, at dem, der bor i egen bolig, får en mere aktiv og glad hverdag.


Per Ringgaard

Per Ringgaard
Egelunden 16
8300 Odder
Tlf. 6110 3658
E-mail: perbo1970@gmail.com

Præsentation: 
Som nyvalgt medlem af Seniorrådet fra den 1. januar 2018 vil jeg bruge den første tid til at sætte mig ind i "den daglige gang", og de muligheder vi som Seniorråd har for fortsat at sikre Odder Kommune som et godt og trygt sted at "blive gammel i".
Vi skal sikre at såvel forvaltning som byråd aktivt arbejder for at fremme de ældres interesser for derved at medvirke til en aktiv og indholdsrig hverdag med den nødvendige ramme for pleje og omsorg herunder også at sikre aflastning og hjælp til demensramte familier.
Kort sagt: Være de ældres vagthund og lytte til de ældres henvendelser om generelle forhold.
Vil endvidere medvirke til at gøre Seniorrådet mere "kendt i Kommunen".


Man kan også kontakte Seniorrådets sekretær:
Sundhed- og Omsorgschef Anne Stenbæk 
Tlf. 8780 3700
E-mail: anne.stenbaek@odder.dk

 

Seniorrådet i Odder

Klik for at se Seniorådets folder