Klage over afgørelser

Klager behandles i det Social Nævn.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen inden 4 uger indsendes til Visitationsteamet, Kildegade 6, 8300 Odder eller på e-mail adm_visi@odder.dk.

Klagen vil herefter blive behandlet i Det Sociale Nævn.